2024-03-16-1200-w-hockey-english-StFX-Saskatchewan

StFX 1 – Saskatchewan 3
Consolation #1 @ Saskatoon, SK